Godišnja skupština

Godišnja skupština

Predsjednik Skupštne Društva prijatelja knjige Mali princ u. g. Tuzla, saziva trinaestu redovnu skupštinu društva Malog princa za 3. 7. 2015. godine u 16,00 sati u prostorijama IK „Bosanska riječ“, Miroslava Krleže 11, na Brčanksoj Malti.

 

 1. Izvještaj o radu Društva za 2014. godinu
 2. Finansijski izvještaj za 2014. godinu
 3. Plan rada za 2015. godinu
 4. Odluka o osnivanje sekcije svjetskog centra dječije knjige IBBY za BiH
 5. Pripreme za Međunarodni dječji festival «Vezeni most 2015.»
 6. Razno

 

RAZRADA DNEVNOG REDA – PO TAČKAMA

 

 1. Izvještaj o radu društva za 2014. godinu

U predhodnoj godini Mali princ je svoju aktivnost usmjerio u nekoliko pravaca pravca

 • Vezeni most (Štampani izvještaji u prilogu)
 • Karavan prijateljstva
 • Obilježavanje rođendana Nasihe Kapidžić-Hadžić – ustanovljenje Dana dječije knjige u Bosni i Hercegovini
 • Saradnja sa festivalima u regionu

 

 1. Finansijki izvještaj

U prilogu

 

 1. Plan rada za 2015. godinu

Plan u prilogu.

 

 1. Osnivanje sekcije svjetskog centra dječije knjige IBBY

- Upoznavanje članova o dosadašnjim aktivnostima i dobijanju sertifikata svjetskog centra za dječju knjigu koji je dodijeljen Društvu „Mali princ“ Tuzla

- Imenovanje prvog Upravnog odbora sekcije IBBY

 

 1. Pripreme za Vezeni most 2015.

- Upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima

- Imenovanje Žirija za literarne radove

- Odluka o imenovanju novih selektora za Srbiju i Hrvatsku

- Odluka o nagradi Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječije literature u BiH za 2015.

 

 1. Razno

 

Tekuća pitanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRATAK IZVJEŠTAJ O OSTALIM AKTIVNOSTIMA

 

Karavan prijateljstva

 

U prošloj godini nastavljene su aktivnosti Društva na razvijanju ljubavi prema knjizi i promoviranju navike čitanja kroz projekt Karavan prijateljstva „Pisci iz moje čitanke“ i projekt IK „Bosanska riječ“ – Ko ne čita nije cool“ (pokrenut uz ediciju Knjigometar). U projektu su, pored Šime Ešića, učestvovali: Ismet Bekrić, Muhidin Šarić, Enisa Osmančević-Ćurić, Amir Talić, Nura Suljkanović, Bajruzin Hajro Planjac, Kemal Handan, Husein Dervišević, Ljubica Ostojić, Ranko Pavlović i Meša Pargan. Susreti su održani u Gradačcu, Tuzli, Bristovima, Travniku, Turbetu, Tešnju, Sarajevu, Podgajevima, Gračanici kod Živinica, Zenici, Kovačima, Živinicama, Banovićima, Treštenici, Jablanici, Konjicu, Vrapčićima, Širokom Brijegu, Sanskom Mostu, Begovom Hanu, Maoči, Doborovcima, Starom Ilijašu, Ilijašu, Goraždu, Visokom i još nekim mjestima u BiH i na sajmu knjiga u Sarajevu.

Na gotovo svim susretima školama domaćinima poklonjene su knjige za školske biblioteke. Poklonjeno je ukupno 350 knjiga u ukupnoj vrijednosti od 5.300 KM. Knjige su, uglavnom, donacija izdavačke kuće „Bosanska riječ“ Tuzla, dio knjiga je iz dokumentacije našeg udruženja (to su naslovi koje su slali izdavači i autori u konkurenciji za nagradu „Mali princ“) a neke su i donacija autora koji su ostavljali školama svoje knjige sa posvetama.

 

Obilježavanje rođendana Nasihe Kapidžić-Hadžić

 

Pokrenuta je inicijativa da se rođendan najveće dječije pjesnikinje za djecu u BiH, Nasihe Kapidžić-Hadžić, afirmira kao Dan dječije knjige u BiH. Ideja je da se u školama na rođendan Nasihe Kapidžić bar jedan školski čas posveti djelu naše najznačajnije pjesnikinje ili da se u školi organizira program pod naslovom „Maskenbal u školi“. Poziv je upućen školama u cijeloj BiH (uglavnom onim s kojima smo ranije ostvarili neku vrstu saradnje) i na poziv se odazvalo nešto više od 30 škola iz oba entiteta. Škole su poslale izvještaje (fotografije, pisane izvještaje, dječije radove i video zapise) o načinu obilježavanja tog dana i, nakon pregledane dokumentacije, Upravni odbor Društva „Mali princ“ odlučio je da najbolje nagradi kompletom knjiga za školsku biblioteku i nastavnicima koji su pripremali program uruči plakete „Mali princ“ za izuzetan doprinos obilježavanju rođendana pjesnikinje Nasihe Kapidžić-Hadžić. Nagrađeno je ukupno 20 škola sa po 30 knjiga ukupne vrijednosti 6.000 KM (donacija IK „Bosanska riječ“ Tuzla), a podijeljeno je oko 60 plaketa „Mali princ“.

Ove godine plan je da se datum rođenja pjesnikinje ozvaniči kao Dan dječije knjige u BiH, te da se u program uključi znatno više škola i institucija.

 

Saradnja sa festivalima u regionu

 

Zbog nepovoljne finansijske situacije saradnja sa festivalima u regionu (Festival humora za decu, Zmajeve dečje igre, Pod starom maslinom, Nacionalni festival dječje literature u Slivenu – Bugarska), nije ostvarena na onom nivou na kakvom je bila ranijih godina – nisu ostvarene međusobne razmjene programa i posjeta, ali je i dalje održana komunikacija i veza sa rukovostvima tih festivala. Nastavljena je prošle godine uspostavljena saradnja sa festivalom Ratkovićeve večeri poezije u Bijelom Polju (dijelom ovog renomiranog festivala koji je namijenjen djeci).

 

 

Finansijski izvještaj

Ukupni prihodi

 

VRSTA PRIHODA IZNOS
PRIHOD IZ BUDŽETA (Općina Tuzla 870 KM, Federalno ministarstvo kulture 1.800,00) 2.670,00
PRIHOD OD SPONZORA (Hypo banka 1.170,00, BHTelekom 1.000,00 i SUMAN Gračanica 600,00 KM) 2.770,00
UKUPN I   P R I H O D I 5.440,00

 

Ukupni rashodi

 

NAZIV RASHODA IZNOS
Putni troškovi i dnevnice učesnicima „Vezenog mosta“ 2.250,00
Troškovi izrade statua Mali princ (6) 2.000,00
Kristali za nominirane pisce 211,72
Hotelski troškovi – Motel „Rudar“ Tuzla 1.472,00
Troškovi goriva organizatora i troškovi prevoza učesnika 450,00
Troškovi izrade plaketa Mali princ i kataloga za izložbu ilustratora (plakat i pozivnice donirao je Planjax) 200,00
Nagrade za literarne radove učenika 600,00
Štampanje Izvještaja sa festivala „Vezeni most 2014“ 400,00
PTT troškovi 53,00
Kancelarijski materijal 64,00
U K U P N I   R A S H O D I 7.700,72

 

Manjak prihoda u odnosu na rashode: 2.260,72 KM

 

Ranije neizmirene obaveze:

Neizmirene obaveze: iznos nagrade „Mali princ“ 2013. i 2014. – po 2.000 KM, naknade selektorima za 2013. i 2014. godinu (Slavici Jovanović 600 eura, Dubravki Težak 600 eura, Svetlani Radonjić 600 eura, Ibrahim Kajan 1.200 KM, Azra Softić 1.200 KM, Zorana Opačić 300 eura i Marina Gabelica 300 eura - ukupno 2.400 eura i 2.400 KM – ukupno: 7.200 KM).

 

Ukupno sve neizmirene obaveze: 11.200 KM.

 

Nama neuplaćena, a ugovorena sredstva: 6.000,00 KM od Kantonalnog ministarstva obrzarovanja, kulture, nauke i sporta Tuzlanskog kantona. Razlika nepokrivenih dugovanja: 5.200,00 KM. (Imamo obećanja i od nekih firmi, ali do sada nisu ispunjena. Možda budu.)

 

Za Mali princ

Šimo Ešić

 

PROGRAM RADA U 2015. GODINI

 1.  Promoviranje Udruženja i dječije literature van granica B i H
 •  Saradnja sa dječjim festivalima u Jugoistočnoj Evropi
 • Saradnja sa Ambasadom Republike Francuske, Švicarske, Njemačke i Čehoslovačke
 • Saradnja sa udruženjima koja imaju slične programe rada i sa ministarstvima i institucijama koje u nadležnosti imaju podržavanje takvih aktivnosti
 • Organiziranje projekata koji su se pokazali kao korisni i uspješni („Poklon knjiga za peticu“, „Pisci iz moje čitanke“)
 • Organiziranje umjetničkih radionica poput radionice „Kako nastaje knjiga“ ili „Knjiga od A do Ž
 • Raspjevani Knjigometar – muzičko poetski program u saradnji sa Teatrom Kabare i kantautorom iz Zenice Harisom Avdagićem

 

 1. Međunarodni dječji festival Vezeni most
 •  Provođenje aktivnosti na stabilnijim i trajnijim izvorima finansiranja
 • Sadržajno obogaćivanje programa
 • Uključivanje regija iz Evropske unije u programe Susreta i obrnuto

 

 1. Dječje predstave u saradnji sa Teatrom Kabare i klubom „Erigo“

I ove, kao i svake naredne godine, isproducirati po jednu dječju predstavu koja će biti  izvedena u programu Festivala „Vezeni most“, a kasnije živjeti samostalno u programima Teatra Kabare Tuzla. Prijedlog ekipe iz Teatra je predstava „Dobrodušna čudovišta“, dramatizacija knjige „Izmislionica u selu Pričevac“ u saradnji sa Športsko-plesnim klubom „Erigo“ iz Mostara pripremljena je baletska predstava za djecu „Bijeli svijet, šareni svijet“, koja je premijerno izvedena u programu manifestacije „Mostarsko proljeće“. Organizirati njihovo gostovanje u Tuzli i, po mogućnosti, uvrstiti ih u program ovogodišnjeg „Vezenog mosta“

 

 1. Pokretanje i osmišljavanje programa trajnog obilježavanja imena Nasihe Kapidžić

Hadžić, po čijoj knjizi naš dječji festival nosi ime. Ideja je da se rođendan Nasihe Kapidžić-Hadžić ozvaniči kao Dan dječije knjige u BiH

 

 1. Osnivanje Bosanskohercegovačke sekcije svjetskog centra za dječiju knjigu IBBY

i aktivnosti na izradi strategije razvoja dječje knjige u BiH, u okviru koje bi trebalo pokrenuti stručni časopis „Vezeni most“ posvećen umjetnosti namijenjenoj djeci.

 

Kandidati za nagradu Mali princ za najbolju dječiju knjigu

Svoj dio posla odradili su i selektori dr Melida Travančić (BiH), dr Svetlana Kalezić-Radonjić (Crna Gora), dr Marina Gabelica (Hrvatska) i dr Zorana Opačić (Srbija), pa je poznato svih osam knjiga nominiranih za «Malog princa». U konkurenciji za brončanu statuu Malog Princa, ove godine su:

 

BOSNA I HERCEGOVINA

 1. Šefik Husagić: “Djeca sunca i cvijeća”
 2. Ranko Pavlović: “Kako se ispričala neispričana bajka”

 

CRNA GORA

 1.  Dejan Đonović: "Trema
 2. Žarko Vučinić: "Puh Đorđe u zamci Spiridona Ledenog

 

HRVATSKA

 1. Jasminka Tihi-Stepanić: “Ljeto na jezeru Čiču”
 2. Silvija Šesto: «Uhvati mi plavog medu»

 

SRBIJA

 1. Pop D. Đurđev: «Poezija koja se gleda»
 2. Zoran Penevski: “Sara i januar za dve devojčice”

 

Svim nominiranim piscima će na završnoj svečanosti Festivala biti dodijeljene Plakete, a autoru najbolje knjige bit će uručena nagrada - brončana statua «Mali princ», rad akademskog vajara Enesa Sivca i novčani iznos nagrade. Završna svečanost bit će održana u 24. oktobra u Tuzli.

Dobitnik nagrade Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječije književnosti u Bosni i Hercegovini

Kemal Mahmutefendić

Kemal Mahmutefendić, rođen je u Sarajevu, 8. 4. 1942. Osnovnu školu započeo je u Sarajevu a završio u Konjicu, gdje završava i gimnaziju, a potom odlazi na studij grupe Svjetska književnost i teorija književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao nastavnik, akviziter, novinar, bibliotekar, čak i kuhar. Živi u Zenici. Pored poezije piše novele, romane za djecu, putopise, eseje, aforizme i basne. Jedna drama je prevedena na njemački jezik. Objavio je desetak knjiga za djecu, od kojih je jedna nagrađena kao najbolja knjiga u Bosni i Hercegovini, dvije su u školskoj lektiri u Federaciji, a jedna na univerzitetima u Evropi.

Mahmutefendić je autor svojevrsnog pripovjedačkog stila, prefinjene rečenice i izvanredne imaginacije, pisac ispod čijeg pera oživljavaju likovi i događaji

Svojom obilnošću duha u neizmjernosti Svemira, sugerirajući mnogo i govoreći malo, Kemal Mahmutefendić se dohvata svega. Za njega je nešto zauvijek dato i nešto što će iznutra uvijek podsjećati na ljubav i život. S pravom se može ustvrditi da je njegova književnost, zapravo način njegova života.

Najveće domete stvaralaštva Kemala Mahmutefendića treba tražiti u oblasti poezije, dječije priče i putopisa. Zahvaljujući tim žanrovskim predodređenjima, autor je izbio i prvi red pisaca naših jezičkih prostora. Jezik tu kod njega dobija izrazitu zvučnu i plastičnu ljepotu. Poetski ton prožima, takoreći, svaki red. Kombinacija vedrih i melanholičnih raspoloženja preliva se preko pejzaža i kroz duševnu prizmu likova i utapa se u štimung dubokog sveobuhvatnog poetskog doživljaja. Primjenom takvog lirskog postupka, Kemal Mahmutefendić je postigao glavni cilj: opisi putnika, krajolika, novčića, djece, „anđela garava lica“, prestaju nam biti strana, tuđa i daleka; on ulazi u našu svijest, u vidokrug naših intimnih predstava i saznanja.

U susret šesnaestom Vezenom mostu

Pripreme za ovogodišnji Međunarodni dječiji festival «Vezeni most», koji će biti održan u Tuzli od 22. do 24. oktobra, u punom su jeku. Selektori su završili dio svog posla i svako iz svoje zemlje nominirao je po dvije knjige  za nagradu «Mali princ» i već privode kraju čitanje nominiranih knjiga za koje će na završnoj festivalskoj večeri saopštiti ocjene. Sabiranjem tih ocjena bit će izabrana najbolja knjiga čijem autoru će pripasti nagrada «Mali princ». O nominiranim knjigama dovoljno govori podatak da se od njih osam, pet već okitilo značajnim književnim nagradama u svojim zemljama.

Izabrali smo i gosta ilustratora Festivala. Ove godine je to sarajevski umjetnik Emir Durmišević, koji je već uradio reklamni plakat za ovogodišnji Festival, koga promoviramo na ovoj konferenciji za štampu. Gost ilustrator će u Ateljeu «Ismet Mujezinović» prirediti i samostalnu izložbu ilustracija, koja će biti otvorena 22. oktobra u 12 sati (kada se otvara i Festival), a trajat će do 30. oktobra. Poslije otvaranja izložbe, drugog festivalskog dana, gost ilustrator će održati i umjetničku radionicu sa likovnim talentima – učenicima osnovnih škola Tuzlanskog kantona.

Raspisan je i konkurs za literarne radove učenika osnovnih škola u regionu (BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija) i već su počeli pristizati prvi radovi. Za razliku od dosadašnjih, ove godine tema literarnog natječaja je slobodna. Za to smo se odlučili da bismo što većem broju mališana omogućili da potpuno nesputano i nesmetano izraze svoj literarni talent. Stručni žiri će, nakon 15. oktobra kada je rok za slanje radova, nagraditi po tri najbolja rada u kategoriji od 1. do 5. i od 6. do 9. razreda.

Usvojena je i odluka o dodjeli nagrade «Mali princ» za stvaralački doprinos zarvoju dječije književnosti u Bosni i Hercegovini (nagrada za životno djelo). Ovogodišnji dobitnik je književnik Kemal Mahmutefendić, jedan od najplodnijih književnih stvaralaca u Bosni i Hercegovini. Objavio je više od 60 knjiga različitih književnih žanrova, a najviše domete ostvario je u poeziji za odrasle i pripovijedanju za djecu. Njegove dvije knjige zastupljene su u lektiri za osnovnu školu, a jedna je obavezna lektira na univerzitetima slavistike.

U programu ovogodišnjeg Festivala zadržat ćemo i stalne aktivnosti:

- posjete pisaca bibliotekama na području Tuzlanskog kantona – susreti djece i pisaca u devet općinskih gradskih biblioteka,

- kreativni maraton, u saradnji sa Defektološkim fakultetom i Hemijskom školom u Tuzli, koji svake godine okupi više stotina djece i mladih različitih kreativnih sposobnosti,

- predstavljanje novih dječijih knjiga koje su izašle između dva festivala,

- parada maski i kostima

- Portret pisca – dobitnika nagrade «Mali princ» za stvaralački doprinost razboju dječije literature u BiH – program posvećen Kemalu Mahmutefendiću

Osim tih, ove godine će jedan poseban program biti posvećen obilježavanju 50 godina umjetničkog rada i predstavljanju Izabranih djela za djecu Šime Ešića, a jedan program-omaž posvetit ćemo i nedavno preminuloj pjesnikinji Enisi Osmančević-Ćurić, učesnici svih dosadašnjih festivala «Vezeni most» i nedavno preminulim pjesnicima Muharemu Omeroviću i Aliji H. Dubočaninu. Alija i Enisa su i dobitnici nagrade «Mali princ». U programu smo planirali i održavanje dvije književno-ekološke radionice, kao i Pričaonicu bajki koju će izvesti Sreta Vida Žuljević iz Mostara. U programima otvaranja i završne svečanosti očekujemo učešće glumaca tuzlanskog Teatra «Kabare», djece iz tuzlanskih vrtića i škola, dječjeg hora «Slavuj» iz Tuzle i dječijeg hora iz Maglaja.

Literarni konkurs

LITERARNI KONKURS / NATJEČAJ

Društvo prijatelja knjige «MALI PRINC» u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog dječijeg festivala «VEZENI MOST» raspisuje

NAGRADNI KONKURS / NATJEČAJ


za najbolje literarne poetske i prozne radove učenika osnovnih škola sa područja BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

TEMA JE SLOBODNA, a radovi se šalju na mail adresu: maliprinc@bih.net.ba ili u pisanoj formi na adresu:

Društvo „Mali princ“
Miroslava Krleže 11
75000 Tuzla, BiH.

Rok za slanje radova je 15. oktobar / listopad 2019. godine

Stručni žiri će dodijeliti tri nagrade u kategoriji od 1. do 5. i tri nagrade od 6. do 9. razreda.
Nagrade će biti uručene na festivalu «Vezeni most» koji se ove godine održava od 22. do 24. oktobra / listopada.